Met de toegang tot en het gebruik van deze website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Shark IT zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Shark IT kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Shark IT is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Shark IT kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Shark IT heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en anderen informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Shark IT kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Shark IT is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen. Alle producten en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.